Gminny Zespół Oświaty

Gminny Zespół Oświaty

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach, jako jednostka obsługująca, prowadzi jednostkom organizacyjnym Gminy Bobrowniki wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Jednostkami obsługiwanymi są :

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 163,
2) Przedszkole Publiczne w Bobrownikach, ul. 1 Maja 73a,
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 32,
4) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Rogoźniku, ul. Krupna 22,
5) Przedszkole Publiczne w Rogoźniku, ul. Zacisze 1,
6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, ul. Szkolna 5,
7) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni, ul. Kościuszki 71,
8) Żłobek Gminny w Rogoźniku, ul. Zacisze 1.