Pracownicy GZO

Pracownicy GZO

Stanisław Fijołek - Dyrektor
Jolanta Kańtoch - Główna Księgowa
Alicja Cichy - Zastępca Głównej Księgowej
Paulina Cichoń - Specjalista
Sabina Dyszy - Specjalista

Łukasz Czerwiecki - Kierowca