Informacje, komunikaty, zawiadomienia

Informacje, komunikaty, zawiadomienia

Dodane przez admin - śr., 04/11/2018 - 22:42
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach

Komunikat Wójta Gminy Bobrowniki
Na terenie powiatu będzińskiego, w tym na terenie Gminy Bobrownikina dzień dzisiejszy nie ma żadnej osoby zarażonej koronawirusem. Wszelkie służby w powiecie będzińskim są postawione w stan szczególnej gotowości. W dniu dzisiejszym odbyła się narada zwołana przez Wójta Gminy Bobrowniki Małgorzatę Bednarek. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, a także AquaPlus. Podczas narady Wójt Gminy ustaliła odwołanie wszelakich zajęć, warsztatów i spotkań w instytucjach publicznych znajdujących się na terenie naszej gminy.
Na ten moment kluczowym są działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców przedstawiamy ogólne zalecenia i plany na najbliższe dwa tygodnie.
EDUKACJA
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Czwartek i piątek, czyli 12 i 13 marca to dni podczas których w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, a zajęcia opiekuńcze.
Od poniedziałku wychowankowie żłobka i przedszkoli, a także uczniowie szkół nie przychodzą do placówek oświatowych. Zaplanowane wcześniejszkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli termin składania wniosków zostanie wydłużony o dwa tygodnie, czyli do 10 kwietnia włącznie.
KULTURA
Działalność kulturowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu łącznie z filiami i oddziałami zostaje zawieszona przez okres dwóch tygodni. Planowane w najbliższych okresie wszelakie zajęcia w domach kultury czy bibliotekach zostają odwołane.
POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA
Decyzją Wójta Gminy, Projekt Centrum Usług Społecznych „Bobrownicki Nawigator Seniora” również zostaje zawieszony. Wszelkie zajęcia, które dotychczas odbywały się w Amfiteatrze w Rogoźniku zostały odwołane m.in. spotkania, zajęcia, imprezy dla seniorów, w tym w szczególności Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z OPS Bobrowniki, tel. 502 097 819, telefon ten czynny jest całą dobę.
Zajęcia w Klubie Młodzieżowych w Rogoźniku zostają również zawieszone przez okres dwóch tygodni.
SPORT
W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, odwołane zostaną wszystkie imprezy i zajęcia sportowe.
OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
Prosimy by z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, ograniczyć do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury i Sportu, a także AquaPlus. Większość spraw prosimy prowadzić z wykorzystaniem platformy epuap, poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.
KOMUNIKACJA MIEJSKA
ZTM na dzień dzisiejszy nie odwołuje kursów komunikacji miejskiej, a także nie zmienia rozkładów jazdy.
Z uwagi największego zagrożenia zarażeniem wśród osób starszych apelujemy o zwiększenie empatii, pomoc w zakupach, a także w załatwieniu nagłych spraw urzędowych. W przypadkach nagłej potrzeby prosimy o kontakt pod numerem: 502 097 819

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:
- apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
- apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
- apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
- apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach
- w zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus).

Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach, a także doniesieniach dotyczących zagrożenia koronawirusem. (ps)

data: 2020-03-11

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany przez:
1. Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni
2. Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie

Wartość projektu 908653,44 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków EFS w ramach PRO WŚl na lata 2014-2020 w kwocie 772355,42 zł.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bobrowniki w okresie od czerwca do sierpnia 2019r. Projekt zakłada zwiększenie o 25 liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Siemoni, poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble nowo wybudowanego pomieszczenia przedszkolnego oraz zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bobrowniki, z orzeczeniami i opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowych specjalistycznych zajęć, zwiększając ich szanse edukacyjne dzięki uczestniczeniu w zajęciach wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na poprawę stanu rozwoju dziecka:
w przedszkolach w Bobrownikach, Sączowie i oddziałach przedszkolnych w SP w Siemoni.